tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
A back-handed blessing for an annoying sneezer.
Jack, disgustingly: "Atchoo!"

Bob, disgusted: "Bless off, Jack!"
viết bởi bevgal 28 Tháng mười, 2011