tìm từ bất kỳ, như là muddin:
 
1.
A euphemism used to describe falletio (sp).
Guy: Why don't you hook me up and bless the mic?
Girl: Sure (slurp, slurp)
viết bởi Moses Djoser 03 Tháng mười, 2011