tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
another spelling for bless but like a snezze BLEESS A SHOOOOOOOO .. something like that
ACHOOO.. oh bleessHHHHH you (blessh)
viết bởi a genuis 07 Tháng mười một, 2011