tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
large penis

abbreviated 'B.O.A.'
Mordecai has a real BOA in his trousers.
-or-
Mordecai has a real Blessing of Africa in his trousers.
viết bởi Mordecai 19 Tháng năm, 2004