tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Something or someone has shit itself.
"My damn car blew out it's ass last night."
"Nick Willis really blew out his ass in the 1500 meter final!"
viết bởi F.O.B number 1 17 Tháng tư, 2013