Top Definition
Commonly used in the UK, when something is really fantastic or great.
It does not mean that any eyes were harmed
Man that was a blinding success
viết bởi Moustafa Khamis 12 Tháng năm, 2007
blinding-as in it is so spectacular -like a star or the sun
'That film was blinding'
viết bởi joeydelight 19 Tháng hai, 2010
(U.K.) Cursing, specifically saying "Bloody" this and "Bloody" that.
"If I hear someone effing and blinding in the street I give them a look." - Roy "Chubby" Brown (of all people!)
viết bởi davarinofuntucson 08 Tháng sáu, 2013
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×