tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
Beating someone up
MAn i can't let him hit me i,m gonna bloast him up
viết bởi Marcus 05 Tháng sáu, 2004
 
2.
Beating someone up
Homie I,m gonna bloast him up
viết bởi Marc 05 Tháng sáu, 2004