tìm từ bất kỳ, như là sparkle pony:
 
1.
When a man's testicles are full of semen.
I'm gonna have fun deflating these bloated meatballs, tonight.
viết bởi Cody, for Jenny <3 29 Tháng sáu, 2011