Top Definition
Abdominal portrusion (bloating) so much that you resemble that of a floating balloon.

Female (general) cause: That 'time of the month'.

Male (general) cause: Too much donuts and beer.
"Stay clear guys..my mom's a 'Bloaty McFloaty' today".

"If I only knew 20 years ago my hubby would go from 'class jock' to 'Bloaty McFloaty'!"

"Whudup Bloaty McFloaty!"

"Bloaty McFloaty is in the house!"
viết bởi heartley99 30 Tháng tư, 2010
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×