Top Definition
Dragonballamerica.com
viết bởi nWoWolfpac 16 Tháng một, 2003
Idiot prepubescent wanking loser who needs to get a life.
viết bởi Daniel Edler 04 Tháng hai, 2003
1.) The supreme Deity, higher than Jesus Christ. Alternate term for God.

2.) The supreme deity of the Revvine Religion
Blockey2Hockey is God
viết bởi Blockey 2 Hockey 16 Tháng một, 2003
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×