tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Blow job
Susan's mom gave me a blolly last night!
viết bởi VikingOnDragon 29 Tháng năm, 2011