tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
A bromance with benefits.
Ted and Bill have a total blomance, did you hear they hooked up last night?
viết bởi cupcakesAREcute 20 Tháng sáu, 2009

Words related to Blomance

blomantic blowmance blowmantic bromance bromantic