tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
A polite way of saying bloody hell
Blood and sand! I've just burnt the toast!!!
viết bởi Confuzzled1 01 Tháng năm, 2011