Top Definition
A vagina during menstruation. Failure by a women to inform the person performing cunnilingus that she is on her period.
"Charles forgot our anniversary Veronica, I taught him a lesson by treating him to a 'Blood Muffin' he won't forget that I can tell you."
#muff #blob #period #jam rag #pussy #twat.
viết bởi Rattyman1964 16 Tháng tư, 2010
1 Word related to Blood Muffin
noun :1) A used tampon 2) adj a dirogitory term directed at someone resembling a cotton swab shoved up the itchy vagina of a rabidly menstraiting woman, then removed and discarded.
adj: You are a bloodmuffin.
noun: Clean up your damn bloodmuffins, I don't want to touch them.
#tampon #tampax #vagacil #pussy #cherry #hymen #vagina #feminin hygine.
viết bởi Wyreth 24 Tháng mười hai, 2006
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×