tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
the bestest player of all NS
BloodBall, your my hero!
viết bởi Anonymous 24 Tháng bảy, 2003
 
2.
the act of cleaveland steamer
viết bởi geh-hay 15 Tháng chín, 2003