tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
When you and your homies are on your period at the same time.
Girl 1: Omg, you're on your period.
Girl 2: OMG, WE ARE BLOODAHOOD HOMIES
viết bởi Blecca 10 Tháng chín, 2012