Top Definition
Related to the Blumpkin. The Blopkin is the act of recieving fellatio while playing a multiplayer game of Call of Duty: Black Ops (Blops). Concurrent with your orgasm, you must score a headshot against an opposing player.
Shirley gave me a Blopkin last night; I got a headshot and so did she!
#blumpkin #blops #blowjob #call of duty #headshot
viết bởi Roflcopty234 03 Tháng ba, 2011
The act of receiving a blowjob while taking a dump when you have a pinch of dip in. The term comes from the term "blumpkin" with the word bop meaning a pinch tobacco.
Dude, last night I was bopin and taking a dump when my bitch came in and started giving me head. I call it a "Blopkin", it was chill as hell.
#blumpkin #bop #pinch #blowjob #dump
viết bởi moneymike827 15 Tháng năm, 2011
To recieve a blowjob while fucking bitches up in the recently released "Call of Duty Black Ops" which by the way is awesome as hell.
"My girlfriend gave me a blopkin the other day, it was chill"
#blumpkin #awesome #head #oral #call of duty
viết bởi Wick-off 22 Tháng mười một, 2010
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×