tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
The best damn games company in the world
Blizzard: gee, I wish we made games as good as Blorktronics does
viết bởi Teh omg Zax 11 Tháng mười, 2003