tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
A fat ugly bitch who blows at life.
a blotch grenade is a Fat girl (BIG)
viết bởi aperson36 28 Tháng bảy, 2010