tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
to ejaculate in a woman
"man, that girl has her tubes tied" "aww, so you can blow your horn huh?"
viết bởi Scottie P. 12 Tháng chín, 2006