tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
Spend a lot of money ususally on girls, drugs, and/or alcohol
imma blow money on you girl
viết bởi drayyyy2010 21 Tháng mười hai, 2010