tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
A telephone, usually a mobile or Cell phone.
They talked to me on the Blow-Zang
viết bởi RobboCop 10 Tháng mười, 2007

Words related to Blow-Zang

telephone zanging conversation talking zang cell mobile phone