tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
A replacement for the term 'bullshit.'
Henry: Man, check out cunt chops over there.
Val: That's blowdick, he's hot.
viết bởi bd150 12 Tháng mười, 2009