Top Definition
A name made up by a couple people on myspace to name their city, Beaumont.

In Blowmont, CA there are no movie theaters, no sports, nothing fun.
Person #1: Let's go do something.
Person #2: There's nothing TO DO, we live in Blowmont.
#beaumont #boring #lame #windy #town
viết bởi MentalSabotage63 06 Tháng mười hai, 2006
9 Words related to Blowmont
Since Beaumont (California) can be very windy at times people there call it Blowmont.
Beaumont comes from the french words beau=beautiful + mont=mountain...
Blowmont comes from the urban definition for blowing mountain..
Beaumont... Blowmont...
#beaumont #windy #stormy #blowing #blasting #blowumont
viết bởi bionicdog 31 Tháng năm, 2009
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×