tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
A really wierd fag from manchester
Omg, BLOXLEmox, you fag!
viết bởi Velvet Revolver 21 Tháng sáu, 2010