tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
Female equivalent of blue balls.
Damn baby, you teased me too much and now I got blue clitty!

You done left me with blue clitty!
viết bởi Apotencio 13 Tháng chín, 2013