tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
When A Handjob Is Gripped Really Tight And Your Dick Circulation Is Low
"Dont Grab My Dick Too Tight,You're Going To Give Me Blue Dick Trick"
viết bởi Psycz760 01 Tháng một, 2009