tìm từ bất kỳ, như là sparkle pony:
 
1.
Some guy in a Korean kids show
viết bởi ? 29 Tháng tám, 2003