tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Some guy in a Korean kids show
viết bởi ? 29 Tháng tám, 2003