tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
A desperate man who eye fucks girls in the bombshelter of waterloo university
Blue Illay just eye fucked Marina at Bomber last nite.
viết bởi Joban134 05 Tháng mười một, 2012
 
2.
A virgin zebra who runs around the campus of Waterloo University seeking to eye fuck any girl in sight.
Blue Illay just eye fucked Rosie near the SLC.
viết bởi Mohussain 09 Tháng mười một, 2012