tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
Bluish

Black and Jewish
Sorry I never heard of a Bluish person before.
viết bởi N3Y 20 Tháng bảy, 2010
17 7