tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
Noun - (definition) a trainwreck stretching to infinity.
The Russell T Davies era of Doctor Who was a bit of a Blumorman.
viết bởi Jackie Harkness 06 Tháng tư, 2010