tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
A blowjob which is given while the recipient eats a hamburger
Sally gave me a blurger at Wendys last night.
viết bởi dolecommabob 03 Tháng mười hai, 2009