tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
A blind, deaf, and mute person.
Ex: blutefs can't speak. no example able.
viết bởi iamnotablutef 23 Tháng năm, 2011