tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
Beautiful Italian girl
Whoa guys! Check out that boccioni!
viết bởi giorgio 11 Tháng ba, 2012