tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
Sexy dwarf who carries a ham and has a cool hat.
Bofur carries a ham.
viết bởi Bofur's Wife 27 Tháng năm, 2013