tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
The Act of placing two titties into one's mouf.
I put my mouf on bofer titties. That's right bofuvm.
viết bởi D & H 27 Tháng mười hai, 2007