Top Definition
A guy with an extreamly large penis.
Dude, That guy is definatly a Bogiga.
viết bởi guyowns123423457 27 Tháng tám, 2009
To be the shit,aka the Pro-est for of Pro! The person to own everything in its path to spec 40s+ with dds and to be hella gangster Pronounced Bo-Ji-gah
Dude i went pking with bogiga today and he speced a 45 44 on that level 126!
viết bởi Thebogigaclan 27 Tháng tám, 2009
Bogiga
To be the shit,aka the Pro-est form of Pro! The person to own everything in its path to spec 40s+ with dds and to be hella gangster Pronounced Bo-Ji-gah
Dude i went pking with bogiga today and he speced a 45 44 on that level 126!
viết bởi Thebogigaclan 27 Tháng tám, 2009
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×