tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Bogli, a person who is plain, ugly or plain ugly.
-Girl walks by-
Random guy - "bogli!"

Boog Ugly
viết bởi RJ_Port 05 Tháng tư, 2009

Words related to Bogli

boog ugly boring disgusting girl man plain woman