tìm từ bất kỳ, như là sparkle pony:
 
1.
A joint.
Pass the bognatwad, I wanna hit it.
viết bởi Texas Cold 04 Tháng bảy, 2003