Bohf is a slang word used in the Bosnian community that means a close friend, best friend or sometimes used to add flare to a sentence.
Awww Hariz you my bohf!

Ah was stomps my bohf!
viết bởi bosna13 14 Tháng một, 2011
Another name for the drug Marijuana.
Originates in South Africa
Please also see "Bohfie" that refers to a ready-made joint.
Friend 1: " Hey did you get that bohf?"

Friend 2: "YA it was a struggle but i got it.Come around later and we can roll a bofhie?"

Friend 1: yes definitely bro see you in 10 minz
viết bởi Psycrafty 23 Tháng ba, 2011

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×