tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
mediocre persone
u think of a medicore persone you know and tell me....
viết bởi Nasyki 28 Tháng hai, 2004