tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
Something that is great or excellent. A good thing. Something that is the shit!
The United States is bombshitin
viết bởi Emily M. 14 Tháng tư, 2003