tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
A Lady Laughing with a Bomb On her back.
Run Bomersback, Run
viết bởi :)lol 06 Tháng hai, 2010