tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
To be a retard\idiot\sex addict
Hey Bone Boy you forgot your money in the house.
viết bởi Eric Mulligan 08 Tháng hai, 2009

Words related to Bone Boy

anal boner eric mulligan twat