Top Definition
Something that is just so hot it gives you a boner despite your greatest efforts to prevent it.
Mike: I just saw a picture of Mudkip's dad naked!

Jim: Wow, that is so boner inducing. Now I don't need to take a Viagra! :D
viết bởi Greg427 13 Tháng một, 2009
Something so hot/sexy, it results in instantaneous boners among spectators.

Symptoms usually include an uncontrollable urge to have sexual intercourse.
Mary's seductive strip tease was so boner-inducing, Jim immediately ripped off his pants and raped her.
viết bởi IamSObonerInducing 24 Tháng mười, 2009
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×