tìm từ bất kỳ, như là pussy:
 
1.
Confidence with a B so it fits into the 5 B's to look for in a woman before you let her hold your hand
the 5 B's are beauty brains boobs butt and bonfidence.
viết bởi lplatt65 29 Tháng ba, 2013