A type of boner that a guy with small penis produces.
Aww, your bonie is so cute! It almost looks as big as a boner!...not quite...
viết bởi Minatoro 27 Tháng mười, 2013
2 more definitions
Top Definition
The stage your penis is in after ejaculation. Its not as strong as a boner but not as soft as a semi. its a bonie. Or another word for morning wood.
1. I woke up with a bonie

2. A bonie is like having 3/4 of a tank of gas
viết bởi gerardtb 09 Tháng sáu, 2009
a pretty girl, intellegent girl, desirable, also means sweet.

bonie=pretty girl
dude she is like so bonie, i should totally go talk to her.
viết bởi lissa d. 07 Tháng tư, 2007

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×