tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
French for Hello lovely.
Boy:Bonjour Joli
Girl:Bonjour!
viết bởi Kailya 02 Tháng hai, 2008

Words related to Bonjour Joli

beautiful bonjour hello joli lovely