tìm từ bất kỳ, như là pussy:
 
1.
a Bon Jovi inspired boner
i was front row at the bon jovi concert and during living on a prayer i got a Bonjover
viết bởi Harry the dinosaur boner 05 Tháng hai, 2011