one eye being straight the other being at weird angle
"is that man looking at me or looking over there?"

"he has bonkeye"

"hahaha i think i pissed my pants"
#not pronounced bonkey on xbox live by stupid americans #eyebonk #double bonkeye #bonkey #eye #bonk
viết bởi tro23 22 Tháng mười, 2006
Top Definition
The term used to describe a facial expression, or more to the point, positioning of the eyes when munted.
There are many veriations of the Bonk-Eye, see the example below....
The JT Bonk-Eye:

Left eye pointing to the right at an angle of 32 degrees
Right eye pointing upward and protruding slightly
viết bởi BenJay 16 Tháng sáu, 2004
Means a person with wonky eyes, one looking at you, one looking for you kinda thing...
Damn that girls a bonk eyed bitch! I never know if she's looking at me or looking right past me!
#eye #eyes #bonk #cockeyed #vision
viết bởi Drewy2008 10 Tháng bảy, 2008
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×